Glavne karakteristike Basic, Standard in Superior peskalnih strojev
Basicpeskalni stroj
Standardpeskalni stroj
Superiorpeskalni stroj
Karakteristike
Vnaprej določene karakteristike
Omejene karakteristike
Karakteristike po želji kupca
Namen
Peskanje / mikrokovanje
Peskanje / mikrokovanje
Peskanje / mikrokovanje
Površina
Čiščenje manj / srednje zahtevno
Čiščenje manj / srednje / zelo zahtevno / livarne
Čiščenje manj / srednje / zelo zahtevno / livarne
Nadzor
PLC (osnovni)
PLC
PLC ali SCADA
Opcije
Omejene
Izbrane
Neomejene
Dobavni rok
Kratek
Srednji
Daljši
Turbine
ir vse opcije
ir vse opcije
ir vse opcije
Stroški
Proizvodna kvaliteta
Basicpeskalni stroj
Karakteristike:Vnaprej določene karakteristike
Namen:Peskanje / mikrokovanje
Površina:Čiščenje manj / srednje zahtevno
Nadzor:PLC (osnovni)
Opcije:Omejene
Dobavni rok:Kratek
Turbine:ir vse opcije
Standardpeskalni stroj
Karakteristike:Omejene karakteristike
Namen:Peskanje / mikrokovanje
Površina:Čiščenje manj / srednje / zelo zahtevno / livarne
Nadzor:PLC
Opcije:Izbrane
Dobavni rok:Srednji
Turbine:ir vse opcije
Superiorpeskalni stroj
Karakteristike:Karakteristike po želji kupca
Namen:Peskanje / mikrokovanje
Površina:Čiščenje manj / srednje / zelo zahtevno / livarne
Nadzor:PLC ali SCADA
Opcije:Neomejene
Dobavni rok:Daljši
Turbine:ir vse opcije