Projekt SCMMS (RRI2)

 

Projekt AIAS (EUREKA 2016)

  Sejem EuroBLECH 2018

Podjetje je član v konzorciju partnerjev, ki izvaja razvojni projekt SCMMS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 485.392,68 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

 

V podjetju se izvaja razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. "dežnik" ali "grozd" (umbrella, cluster).

 

Udeležili se bomo sejma EuroBLECH 2018, ki bo potekal od 23. do 26. oktobra 2018, v Hannovru, v nemčiji.

Glavni namen je predstavitev strojev za peskanje, ir sm@rt turbine ter strojev za vibracijsko poliranje. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.486,66 eur, v okviru Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 2018".

Cilj projekta je predstavitev proizvodnega programa podjetja Gostol TST na nemškem trgu, pridobitev novih kontaktov, poslovni razgovori ter sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju.

Cilj projekta je razvoj nove storitve za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Cilj projekta je razvoj novega produkta za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).