Projekt AIAS (EUREKA 2016)

 

Certificiranje

 Sejem Deburring Expo

V podjetju se izvaja razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. "dežnik" ali "grozd" (umbrella, cluster).

 

V podjetju se izvaja projekt Certificiranje, ki poteka za sisteme vodenja - ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 2.760,00 EUR, v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017.

Glavni namen je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

Cilj projekta je pridobitev certifikata ISO 9001:2015 in certifikata ISO14001:2015.

 

Udeležili smo se sejma Deburring Expo, ki je potekal od 10. do 12. oktobra 2017, v Karlsruhe v Nemčiji. Glavni namen je bil predstavitvi strojev za vibracijsko poliranje. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 eur, v okvriu Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017".

Cilj projekta je predstavitev strojev za vibracijsko poliranje na nemškem trgu, pridobitev novih kontaktov, poslovni razgovori ter sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Cilj projekta je razvoj novega produkta za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).