Evropska sredstva | Peskalni stroji - Vibrofiniš | Gostol TST

 

Projekt SCMMS (RRI2)
 

Podjetje je član v konzorciju partnerjev, ki izvaja razvojni projekt SCMMS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 485.392,68 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Cilj projekta je razvoj nove storitve za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

 

 

 

Projekt GIFA International Foundry Trade with WFO technical Forum

Podjetje bo nastopalo na sejmu GIFA 2019, ki bo potekal v Düsseldorfu, Nemčija, od 25. do 29. 06. 2019. Na sejmu bomo predstavili novosti, ki smo jih razvili ter usmeritev, ki smo si jo zadali v okviru deisgn managamenta.

Cilj projekta je povečanje prepoznavnosti našega podjetja ter blagovne znamke tako na nemškem trgu kot tudi širše v svetu.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

 

 
 

 

 

 

Projekt AIAS (EUREKA 2016)
 

V podjetju se izvaja razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. "dežnik" ali "grozd" (umbrella, cluster).

Cilj projekta je razvoj novega produkta za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

 

 

 

Projekt 63. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

Podjetje je nastopalo na sejmu Tehnike v Beogradu v Srbiji, ki je potekal od 21 do 24. 05. 2019. Na sejmu smo predstavili peskalne stroje, turbino in stroje za vibracijsko poliranje. Predstavili smo tudi usmeritev, ki smo si jo zadali v okviru deisgn managamenta.

Cilj projekta je povečanje prepoznavnosti našega podjetja, pridobiti nove kupce na srbskem in na bližnjih trgih ter utrditi poslovne odnose z obstoječimi kupci in zastopnikom.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 
 

 

 

 

 

 

Projekt Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST

 

V podjetju se izvaja projekt (operacija) »Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST«, ki je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, in sicer v okviru ukrepov:

• Elektronska izmenjava med partnerji
• Digitalizacija nastopov na sejmih
• Spletne strani za tuje trge
• Produktno-prodajni video
• Krepitev kompetenc - usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za povečanje pepoznavnosti na tujih trgih ter s tem povečati mendarodno konkurenčnost podjetja.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850,00 EUR, vrednost sofinancranja pa je 29.995,00 EUR.