Projekt SCMMS (RRI2)

 

Projekt AIAS (EUREKA 2016)

 Projekt GIFA International Foundry Trade with WFO technical Forum

Podjetje je član v konzorciju partnerjev, ki izvaja razvojni projekt SCMMS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 485.392,68 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

 

V podjetju se izvaja razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. "dežnik" ali "grozd" (umbrella, cluster).

 Podjetje bo nastopalo na sejmu GIFA 2019, ki bo potekal v Düsseldorfu, Nemčija, od 25. do 29. 06. 2019. Na sejmu bomo predstavili novosti, ki smo jih razvili ter usmeritev, ki smo si jo zadali v okviru deisgn managamenta.

Cilj projekta je razvoj nove storitve za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Cilj projekta je razvoj novega produkta za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 Cilj projetka je povečanje prepoznavnosti našega podjetja ter blagovne znamke tako na nemškem trgu kot tudi širše v svetu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).