Projekt SCMMS (RRI2)

 

Projekt AIAS (EUREKA 2016)

 Projekt Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST Projekt GIFA International Foundry Trade with WFO technical Forum  

Podjetje je član v konzorciju partnerjev, ki izvaja razvojni projekt SCMMS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v višini 485.392,68 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

 

V podjetju se izvaja razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. "dežnik" ali "grozd" (umbrella, cluster).

 

V podjetju se izvaja projekt (operacija) »Nadgradnja elektronskega poslovanja v GOSTOL TST«, ki je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«, in sicer v okviru ukrepov:

• Elektronska izmenjava med partnerji
• Digitalizacija nastopov na sejmih
• Spletne strani za tuje trge
• Produktno-prodajni video
• Krepitev kompetenc - usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 Podjetje bo nastopalo na sejmu GIFA 2019, ki bo potekal v Düsseldorfu, Nemčija, od 25. do 29. 06. 2019. Na sejmu bomo predstavili novosti, ki smo jih razvili ter usmeritev, ki smo si jo zadali v okviru deisgn managamenta.  

Cilj projekta je razvoj nove storitve za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Cilj projekta je razvoj novega produkta za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za povečanje pepoznavnosti na tujih trgih ter s tem povečati mendarodno konkurenčnost podjetja.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850,00 EUR, vrednost sofinancranja pa je 29.995,00 EUR.

 

 

 

Cilj projetka je povečanje prepoznavnosti našega podjetja ter blagovne znamke tako na nemškem trgu kot tudi širše v svetu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).