Izboljšave poslovnih procesov z uvedbo idealne organizacijske kulture

 

Projekt AIAS (EUREKA 2016)

  

V podjetju se izvaja projekt: Izboljšave poslovnih procesov z uvedbo idealne organizacijske kulture, (kratica projekta: IPPIOK), ki bo sofinanciran v višini 20.000,00 EUR.

Glavni namen je doseči idealno organizacijsko kulturo podjetja, ki bo s konstruktivnimi vedenji prispevala k optimizaciji poslovnih procesov.

Cilj projekta so izboljšani poslovni procesi.

 

V podjetju se izvaja razvojni projekt AIAS, za katerega so za obdobje trajanja projekta odobrena sredstva v okviru javnega razpisa EUREKA 2016 v višini 295.012,00 EUR.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. "dežnik" ali "grozd" (umbrella, cluster).

  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

Cilj projekta je razvoj novega produkta za kovinsko industrijo z inovativnimi funkcijami. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).