Hrvatski
Machine: 
Stroj za sačmarenje sa kukama koje se okreću – VK Basic
Država: