Hrvatski
Machine: 
Stroj za sačmarenje sa beskonačnim vodoravnim transporterom – KTP
Država: