Hrvatski
Machine: 
Bubnjasti stroj za sačmarenje sa gumenim trakom – GG
Država: